Trang chủ / Xu hướng / Thuduc House (TDH): Đã tạm nộp 396 tỷ đồng truy thu thuế, vẫn đang đánh giá và sẽ điều chỉnh khi có quyết định sau cùng của vụ kiện

Thuduc House (TDH): Đã tạm nộp 396 tỷ đồng truy thu thuế, vẫn đang đánh giá và sẽ điều chỉnh khi có quyết định sau cùng của vụ kiện

thuduc-house-tdh-da-tam-nop-396-ty-dong-truy-thu-thue-van-dang-danh-gia-va-se-dieu-chinh-khi-co-quyet-dinh-sau-cung-cua-vu-kien