Trang chủ / Giao thông / Hà Nội cần làm gì để sẵn sàng chống úng ngập trong mùa mưa năm nay?

Hà Nội cần làm gì để sẵn sàng chống úng ngập trong mùa mưa năm nay?

ha-noi-can-lam-gi-de-san-sang-chong-ung-ngap-trong-mua-mua-nam-nay